Subsidiekalender 2022 - Sustainability

Benieuwd naar de subsidiekansen voor uw duurzaamheidsproject? Neem contact op met Hezelburcht om zeker te weten dat u geen subsidie misloopt.

  • Europees
  • Nationaal
  • Regionaal
×

WBSO subsidie

€ 1.336 miljoen budget Innovatieve bedrijven

WBSO is de belangrijkste fiscale subsidie voor innovatieve bedrijven in Nederland. Met het instrument verlaagt u de loonkosten en uitgaven van uw R&D-projecten. Het voordeel kan oplopen tot € 350.000,- per aanvraag.

Lees meer
×

Innovation Fund

€ 1,5 miljard budget Grootschalige innovatieprojecten

Het Innovation Fund is een van Europa’s grootste subsidieprogramma’s gericht op CO2-reductie en koolstofarme technologieën. Deze call is bedoeld voor projecten van (samenwerkende) bedrijven met een CAPEX groter dan € 7,5 miljoen.

Lees meer
×

Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

€ 11 miljard budget CO2-reductie projecten

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Vraag dan SDE++ subsidie aan! De SDE++ subsidie helpt u om kostenefficiënt de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

Lees meer
×

Innovatiebox

Voordelig Vpb-tarief: 9% Innovatieve bedrijven

U ontvangt extra belastingvoordeel over de winst die voortkomt uit innovaties. De WBSO is een belangrijk toegangsticket voor deze subsidie. Onze Innovatiebox specialisten hebben een effectieve methode ontwikkeld voor de Innovatiebox.

Lees meer
×

Horizon Europe

Onderzoekers, bedrijven, overheden € 95,5 miljard budget

Horizon Europe is hét subsidieprogramma van de Europese Commissie. Via dit programma wordt een gigantisch budget van bijna 100 miljard verdeeld over projecten binnen de pijlers [1] Excellent Onderzoek, [2] Globale uitdagingen & Industriële concurrentie en [3] Innovatief Europa. Benieuwd of uw project voor Horizon Europe in aanmerking komt? Neem contact op!

Lees meer
×

MIT Haalbaarheidsprojecten

Haalbaarheidsstudies van mkb'ers 40% subsidie

Ontvang tot € 20.000,- subsidie om de haalbaarheid van uw projectidee te onderzoeken. De subsidie is erg populair onder mkb’ers en werkt volgens het first come, first served principe. Dus dien een sterke aanvraag op de dag van openen in.

Lees meer
×

MOOI subsidie

CO2-reductie innovaties € 66,4 miljoen budget

Heeft u een goed projectidee om CO2-uitstoot te verminderen? Samenwerkende bedrijven en organisaties krijgen MOOI-subsidie voor innovatieprojecten rondom de thema’s Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie.

Lees meer
×

Marie Curie Staff Exchanges

€ 72,5 miljoen budget Voor uitwisseling van medewerkers voor onderzoeks- en innovatieprojecten

Marie Curie Staff Exchanges faciliteert internationale en intersectorale uitwisseling van personeelsleden die betrokken zijn bij R&D-activiteiten. Academische instellingen en het bedrijfsleven kunnen hiermee duurzame samenwerkingsprojecten opzetten.

Lees meer
×

Eurostars 3

Innovatieve samenwerkingsprojecten Tot € 500.000 per aanvraag

Eurostars helpt innovatieve mkb’ers om samen te werken met minimaal één mkb’er uit een ander Eurostars land. U krijgt hiermee tot 50% subsidie voor de realisatie van een innovatief onderzoek- of ontwikkelproject.

Lees meer
×

DHI subsidie

50% van de projectkosten Mkb'ers met internationale ambities

Met deze subsidie krijgt u ondersteuning om internationale markten te betreden met uw innovatie. U krijgt tot 50% subsidie voor haalbaarheidsstudies, demonstratieprojecten en voorbereidingsstudies.

Lees meer
×

Interreg North Sea Region (NSR)

€ 500.000 voor small-scale en € 6 miljoen voor reguliere projecten

Dit Interreg programma ondersteunt demonstratieprojecten gericht op innovatie, onderzoek en duurzaamheid. Samenwerkingsprojecten bestaande uit overheden, NGO’s, kennisinstellingen en bedrijven die bijdragen aan het versterken van de duurzame werk- en leefomgeving komen in aanmerking. Deadlines zijn vastgesteld op 7 maart voor small-scale projecten en 22 april voor reguliere projecten.

Lees meer
×

LIFE subsidie

Onderzoekers, bedrijven, overheden € 5,43 miljard

LIFE subsidie is een Europees instrument voor organisaties die zich bezighouden met het milieu, klimaat, circulaire economie en schone energie. Veel soorten pilotprojecten komen in aanmerking: van verminderen geluidsoverlast tot het verbeteren van energiegebruik en bevorderen van biodiversiteit.

Lees meer
×

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

Aardgasvrij maken van woningen € 195,3 miljoen budget

Bent u eigenaar van huurwoningen en wilt u deze verduurzamen? Met de SAH subsidie krijgt u tot € 5.000,- per woning om deze van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet. De subsidie is open tot en met 31 december 2023, of zodra het budget is overvraagd.

Lees meer
×

Energie Investeringsaftrek (EIA)

€ 149 miljoen budget Bedrijven met duurzaamheidsambities

De Energie Investeringsaftrek is bedoeld voor bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen. U krijgt hiermee fiscaal voordeel voor het verduurzamen van uw organisatie!

Lees meer
×

CEF Digital

Voor het ontwikkelen van doctoraatsprogramma Samenwerkingsverbanden van universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijvens

Met deze subsidie krijgt u ondersteuning voor het aanbieden en implementeren van doctoraatsprogramma’s. Hiermee krijgen universiteiten en bedrijven de mogelijkheid om programma’s op te zetten om promotiekandidaten op te leiden en hun creativiteit, innovatiekracht en inzetbaarheid te vergroten.

Lees meer
×

Investeren in groen-economisch herstel

€ 35,5 miljoen budget Landbouwbedrijven

Maak uw landbouwbedrijf sterker en groener door te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van duurzame spuitmachines of het bestrijden van plagen met behulp van drones.

Lees meer
×

Smart Energy System - Energising Innovation

Rotterdamse bedrijven Projecten die Rotterdam schoner, slimmer en zuiniger maken

Een mooi voorbeeld van een regionale subsidiekans! Deze subsidie is bedoeld voor Rotterdamse ondernemers met een innovatief project dat bijdraagt aan een schoner, slimmer en zuiniger energiesysteem. U krijgt tot € 100.000 subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek, experimentele ontwikkeling of een pilot op het gebied van Smart Energy Systems. Advies nodig of benieuwd of uw regio ook zo’n kansen biedt? Neem contact op.

Lees meer
×

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

€ 50 miljoen budget CO2-reductie innovaties

U kunt als bedrijf voordeliger investeren in CO2-reductie met de subsidie Hernieuwbare Energie (HER+). Innovatieprojecten die leiden tot CO2-vermindering komen in aanmerking voor subsidie.

Lees meer
×

Marie Curie Postdoctoral Fellowships

Voor alle soorten onderzoeksprojecten Voor onderzoekers samen met universiteiten en bedrijven

Met Postdoctoral Fellowships kunt u onderzoekers met al wat meer ervaring (minimaal vier jaar onderzoekservaring na hun doctoraat) ondersteunen en hun internationale mobiliteit verbeteren. De onderzoeker vraagt de subsidie aan samen met de universiteit of het bedrijf.

Lees meer
×

MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

Voor innovatieprojecten van samenwerkende mkb'ers Tot € 350.000,- per project

Subsidiekans voor innovatieve mkb’ers! Voor R&D samenwerkingsprojecten waarbij minstens twee mkb’ers werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst.

Lees meer
×

RAAK-mkb

Tot € 300.000 per project Hogescholen en mkb'ers

RAAK-mkb is bedoeld voor praktijkgerichte onderzoeken van hogescholen in samenwerking met mkb’ers. Het doel van deze regeling is het stimuleren van innovatie binnen het mkb en het actueel houden van het hoger beroepsonderwijs.

Lees meer
×

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

€ 144 miljoen budget Bedrijven met duurzaamheidsambities

Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA subsidie) krijgt u fiscaal voordeel voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. U krijgt subsidie voor bijvoorbeeld investeringen in minder CO2-uitstoot, beter grondstof- en watergebruik of schonere transportmiddelen.

Lees meer
×

CEF Transport

€ 25,81 miljard budget Innovatieve transportprojecten

CEF-transport subsidie is bedoeld voor innovatieve projecten die het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) verbeteren. De realisatie van duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer is van belang. Het programma opent jaarlijks tot en met 2027.

Lees meer